(f. 1973) er sudanesisk journalist og FN-arbeidar, og er blitt eit ikon pga. sitt mot og sine handlingar. Ho vart arrestert 2. juli 2009 i ein restaurant i Kartoum fordi ho gjekk med bukser, og blei seinare dømd til 40 piskeslag for dette. På grunn av sitt mot og handlingar er Lubna Ahmad al-Hussein blitt eit ikon for kvinners rettar over heile verda.