Hovudfarge: Raud PMS 032.
Unntak: Logo kan setjast i alle fargar i paletten på visse utvalde flater (sjå brevark, konvolutter osb). Bruk av andre fargar i logo enn raud, kvit og svart må anten vere definert på førehand eller bli godkjend av profilansvarleg. Logo skal kunne brukast positivt og negativt om einannan. Logoen fungerer godt i liten storleik.

Luft rundt logo: Minimum luft kring logo bør vere høgda på logoen.
Unntak: Når logoen står i ei ferdig definert ytterform (bokmerking).

Negativ logo:
Ver merksam på at det er utvikla ein eigen logo til dette bruket. Bruk alltid den! Den er optisk justert for å skulle opplevast likt når den står negativt. Dette fordi logoar og skrift normalt veks og ser tjukkare ut når ein berre snur fargane.

Vi bruker også logo på høgkant i enkelte tilfelle, inspirert av logolappen som brukast på bokomslag. Her finn du retningsliner og nedlastbare filer til dette formålet. Her ser du eit eksempel på denne brukt i annonse.

Sjå eige punkt om profilfargar.


Det finns eigne reglar for bruk av logo på bokomslag.

Filer til nedlasting: