Liss Unny Sjøli Hauge (f. 1947) er tilsett som rådgivar hos Fylkesmannen i Hedmark. Dei siste tiåra har ho samla og systematisert fleire tusen bereposar. Mange av desse er viste fram tidlegare, mellom anna ved fleire private utstillingar.