(1879-1954) arbeidde i skolen og gav ut fleire ordbøker og lærebøker i norsk grammatikk.