(f. 1972) tok historie hovudfag i 1999, har sidan hatt engasjement på Historisk institutt ved Universitetet i Bergen og er no doktorgradsstipendiat. Forfattaren har publisert bokmeldingar og vitskaplege artiklar i fagtidsskrift.