Ledige stillingar

Det Norske Samlaget er eit kultur- og kunnskapsforlag som gir ut litteratur på nynorsk. Vi gir ut om lag 100 titlar kvart år av norsk og omsett skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker, dokumentar- og faktalitteratur, ordbøker og læremiddel for høgare utdanning. Omsetninga i 2016 var på 70 millionar kroner. Forlaget har 21 tilsette. Arbeidsspråket er nynorsk.

 

Forlagsredaktør barn og unge (fast stilling, 100 %)

Vi søkjer ein initiativrik person med godt litterært skjønn som brenn for den gode barne- og ungdomsboka. Du må vere ryddig og strukturert, og like å halde kontakten med både forfattarar og publikum.

Arbeidet er utoverretta og sjølvstendig og omfattar alle sider ved bokutvikling og bokproduksjon. Redaktøren samarbeider tett med sals- og marknadsfolka og produksjonsleiar.

Redaksjonell erfaring er ein føresetnad. Språklege og digitale ferdigheiter er nødvendige. Lønn etter forlagets lønnssystem. 

Kontakt forlagssjef Håkon Kolmannskog, tlf. 474 13 781, for meir informasjon, og send søknad med CV og referansar til h.kolmannskog@samlaget.no innan måndag 22. mai.

  

Forlagsredaktør sakprosa (fast stilling, 100 %)

Vi søkjer ein energisk og utoverretta person med forlagserfaring, breitt interessefelt og kommersiell teft.

Som redaktør vil du få ansvar for forfattaroppfølging, redigering og prosjektleiing av nye sakprosabøker i papir og digitalt format.

Redaksjonell erfaring er ein føresetnad. Språklege og digitale ferdigheiter er nødvendige. Lønn etter forlagets lønnssystem.

Kontakt forlagssjef Håkon Kolmannskog, tlf. 474 13 781, for meir informasjon, og send søknad med CV og referansar til h.kolmannskog@samlaget.no innan måndag 22. mai.

 

Sals- og marknadssjef (vikariat, 100 %, foreldrepermisjon)

Vi søkjer ein engasjert og utoverretta bokelskar med kommersiell og litterær teft.  Du er strukturert og tydeleg, trivst med folk og kan ha mange ballar i lufta. Du har gode kommunikasjons- og økonomikunnskapar. Bransjeerfaring og/eller erfaring frå tilsvarande stilling er ein føresetnad. Erfaring med digital marknadsføring er ein fordel.

Sals- og marknadssjefen har overordna ansvar for all sals- og marknadsaktivitet i forlaget og leier marknadsavdelinga på fem personar. Personen inngår i forlagets leiargruppe saman med direktøren og forlagssjefen. Du har budsjett- og resultatansvar for forlagets inntekts- og marknadsbudsjett.

Vi lover ei spennande og variert stilling i eit kreativt og energisk forlagsmiljø. Lønn etter avtale. 

Kontakt adm. direktør Edmund Austigard, tlf. 482 01 320 eller sals- og marknadssjef Anne Liv Tresselt, tlf. 905 61 322, for meir info om stillinga, og send søknad med CV og referansar til a.tresselt@samlaget.no innan måndag 29. mai. Oppstart: 1.11.2017. Varigheit: 12 månader.