Adresse Camilla Colletts vei 1, 0258 OSLO Eg bur no i Oslo kommune Fødselsår 1946 Yrke Professor Bakgrunn Doctorandus (= cand.philol.) i indonesisk språk ved Universitetet i Leiden, Nederland, 1977. Engelsk grunnfag og nordisk mellomfag ved Universitetet i Oslo. Konsulent i Norsk språkråd 1977-79 og 1987. Mangeårig praksis som omsetjar, språkvaskar, fagbokforfattar, brevskolelærar i nynorsk. Stipendiat i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Bergen 1988-91. Prosjektassistent på Dokumentasjonsprosjektet, Universitetet i Oslo 1991-92. Professor i nordisk språkvitskap (særleg (nynorsk) leksikografi) ved Universitetet i Oslo sidan 1993. Tillitsverv: I Landslaget for språklig samling: Sekretær 1965-68, leiar 1981-85, redaktør av tidsskriftet Språklig Samling 1985-88. I målrørsla: Skrivar i Studentmållaget i Oslo 1966, redaktør i lagsorganet Apropos 1971-72, skrivar i i Oslo Mållag 1981, styremedlem i Bondeungdomslaget i Oslo 1987-88. Medlem av Nemnda til å vurdere ordtilfanget i nynorsk (oppnemnd av Norsk språkråd, 1981-83). Medlem i Norsk språkråd frå 1996. Medlem i Samarbeidsnemnda for namnegransking frå 1996. Leiar av Samarbeidsutvalget for Øst-Timor og Indonesia frå 1997. Medlem av prisjuryen for Bastian-prisen for barne- og ungdomsbøker 1997-98. Litterære og eventuelle andre prisar