(f. 1967) er dr.polit. i medievitskap frå Universitetet i Bergen. Røssland har særleg arbeidd med pressehistorie, presseetikk og journalistikk.