(f. 1950), er pofessor i norsk språk ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Seksjon for namnegransking, Universitetet i Oslo. Han er ein av landets fremste personnamngranskarar og har m.a. gjeve ut Norsk personnamnleksikon (1995, 2. utgåva ved Kristoffer Kruken) og Ivar Aasen: Norsk Navnebog (ny utgåve 1997, saman med Terje Aarset).