Kristin Strømsnes (f. 1967), cand. polit frå Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen i 1993. Arbeidar no som forskar ved LOS-senteret i Bergen, men særskild vekt på miljøvernorganisering og demokrati. Strømsnes har tidlegare mellom anna redigert boka Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000 (Tano Aschehoug, 1996, med Per Selle).