(fødd 1952) er førsteamanuensis i Midtaustens og det islamske Afrikas historie ved Universitetet i Bergen. Han tidligare vore daglig leiar for Senter for Midtausten- og islamske studiar (1988-2005), og stipendiat ved Nordisk Institutt for Asiaforsking (København, 1987-88). Vikør har arbeidd mest med islams historie, særlig på 1800-talet i Nordafrika, og historia til Sahara. Mellom anna har han skrive om historia til islamske mystikarordnar (sufisme), og om historia til den islamske lova (shariaen). Han har også skrive innføringsbøker om islam historisk og i dag.