Knut Markhus er fødd i 1969 på Voss, oppvaksen i Kvam. Historie hovudfag frå Universitetet i Bergen. Har arbeidd som historie- og norsklærar, journalist, prosjektleiar og formidlingsleiar. No arbeider han som fagleg leiar i kunsthuset Kabuso, tusenårsstaden i Hordaland. Eg er også aktiv og medeigar i firmaet Trallala DA.