(f. 1963) er cand.polit. og stipendiat ved Institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen, der han arbeider med ei doktoravhandling om politisk danning gjennom skoleverket.