Kjersti Strømmen (38) voks opp ei lita grend sør for Haugesund. Heilt sidan barndomen har ho vore prega av nyfikne, oppdagingslyst og eit intenst ønske om å utforska framande samfunn og kulturar. Ho studerte sosialantropologi, samanliknande politikk og språk i Begen og Japan, og tok Master i journalistikk i Canada. I tillegg til å ha budd sju år i Asia har journalisen hatt lange opphald i Latin-Amerika, Australia, Afrika og Midtausten. Kjersti snakkar japansk, kinesisk og fleire europeiske språk.