Kjell Underlid er professor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen.