KIRSTI MALTERUD (f 1949) er professor i allmennmedisin og fastlege i Bergen. Ho har arbeidd med forskningsprosjekt om medisinsk kommunikasjon, lege-pasient-forholdet, kvinners helse og pasientars sterke sider. Ho har leia paraplyprosjektet ’Symptomer som kunnskapskilde – hvordan kan vi utvikle medisinsk kunnskap om kvinners helse’ og forskarnettverket ’Sårbarhet som styrke – hvordan kan avmaktserfaringer bli til helseressurser?’ I tillegg til den vitskaplege produksjonen har Malterud skrive ei rekkje fagbøker og populærvitskaplege tekster, blant anna om seksualitet og homoseksualitet, og om kvalitative forskingsmetodar.