(f. 1954) er skodespelar, songar, dramatikar, instruktør, komponist og forfattar frå Harstad. Ho gav ut barneboka Ho Kirsti og eg i 2005 og sakprosaboka Tett på Troms i 2006. Som medlem og medeigar av Tramteateret deltok Hellebust i starten av 1980-åra i fleire fjernsynsseriar, plateinnspelingar og sceneshow, og er for mange kjend som Randi frå seriane om Pelle Parafins Bøljeband. Sidan 1987 har ho arbeidd som freelance kulturarbeidar, og vore mykje brukt som foredragshaldar og underhaldar. I den frodige og fornøyelege barneboka Ho Kirsti og eg (2005) fortel Hellebust om ein barndom nord i Noreg, mens den sprudlande og rikt illustrerte boka Tett på Troms (2006) tek oss med på ei annleis reise gjennom Troms, fylket som rommar alt frå Pussycats til geitehald, frå Muhammed til Læstadius, frå vikingsaga til lys levande hekser, ville fjelltindar og fastfrosne jagarflypilotar. Kine Hellebust har motteke Leif Justers revypris, Jens Book Jensens minnepris, Nordisk Grafisk Unions kulturpris og Erik Gammleng-prisen. Ho har dessutan vore nominert til Spelemannsprisen fire gonger.