(1859–1932) var ein skotsk forfattar kjent for barnebøkene sine. Han er verdskjend som forfattaren av Det suser i sivet. Den underlege draken var i utgangspunktet ei novelle, som Grahame også utvida til roman.