(f. 1975) er utdanna faglærar i kunst og handverk. Ho starta opp Nøstebarn-butikken i Oslo, og arbeidde i mange år med produktutvikling og marknadsføring for Nøstebarn. Kathrine Gregersen held kurs og inspirasjonsforedrag for ungdom og vaksne. Gregersen har gitt ut bøkene Strikk til nøstebarn (2007), Brukt på nytt (2008) og Strikk meir til nøstebarn (2014).