Karoline Daugstad (f.1964) er tilsett som forskar ved Norsk senter for bygdeforskning. Daugstad leverte i 2000 doktoravhandlinga "Mellom romantikk og realise. Om seterlandskapet som ideal og realitet" - ein omfattande studie av ideal og verdiar knytte til seterlandskapet frå slutten av 1700-talet og fram til i dag. Hennar forsking har i tillegg særleg vore sentrert rundt landskaps- og ressursforvaltning. Daugstad er ein aktiv artikkelskribent og foredragshaldar.