Kari Veiteberg (f. 1961) er prest ved Bymisjonssenteret i Tøyenkirken i Oslo. Ho har tidlegare undervist ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo og vore tilsett som prest i Trondheim. Utdanninga si har innan teologi og teatervitskap. Hausten 2001 avsluttar ho eit doktorgradarbeid der ho nyttar teatervitskapen til å sjå på iscenesetjinga i liturgien. Ho skildrar seg sjølv som ein radikal prest, og ser på radikal som eit honnørord.