er idrettskandidat og har idrett hovudfag frå Idrettshøgskolen. Ho har vore tilsett ved Høgskolen i Sogn og Fjordane sidan 1985. Kari Aaberge har undervisningserfaring frå grunnutdanninga ved lærar- og førskulelærarutdanninga, og frå idrett grunnfag og idrett mellomfag. Ho har dessutan halde kurs om barn si utvikling og fysiske aktivitetar for barn.