Kåre Olav Solhjell (f. 1942) er historikar, lærar og gardbrukar. Han har forfatta fleire bygdebøker og andre lokalhistoriske bøker sidan 1986. Han har representert KrF i Gol kommunestyre og Buskerud fylkesting, og blei i 2007 vald til varaordførar i Gol.