Jostein Nerbøvik (1938 - 2004) frå Volda skreiv ti bøker, mange artiklar og heldt tallause foredrag. Han blei professor, dr. philos ved Høgskulen i Volda i 1993.