er professor i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo.