(f. 1967) er førsteamanuensis og visestyrar/studieleiar ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen. Sejersted er cand.philol. frå UiB i 1994 og skreiv hovudoppgåve om pasjonsdiktinga i barokken. Han har arbeidd særleg med førromantisk litteratur, lyrikk og mellomkrigslitteratur, og er medredaktør i tidsskriftet Vagant.