(f. 1958) er professor i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO.