er førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskulen i Volda og disputerte i 2003 på ei doktoravhandling om Orkla Media. Han har tidlegare vore tilsett som rådgivar i Eigarskapstilsynet for media.