Jens Kåre Engeset (f. 1930) har mykje av sitt yrkesaktive liv vore knytt til Høgskolen i Volda, 1985-1995 som undervisningsleiar ved avdelinga for lærarutdanning. Gjennom 35 år var han styreleiar for Ivar Aasen-tunet/museet, og har gjennom åra publisert ei rad artiklar med lokalhistorisk stoff frå Ørsta/Volda. I biografien om Anders Hovden har Engeset aust or mange kjelder og laga ei levande forteljing om den songglade og markante diktarpresten. Engeset er sjølv på morssida i slekt med Hovden-folket, og har fått tilgang til nye kjelder og mange upubliserte foto. Engeset har arbeidd med Hovden i vel 30 år, men mest intenst etter at han pensjonerte seg i 1995. I 2001 vart han tildelt Kulturprisen for Ørsta.