(1989) er student, redaksjonssekretær i Syn og Segn og nestleiar i Noregs Mållag.