Jan Spurkeland er kjend i strilelandet gjennom ei lang rekkje bøker om kjende og kjære strilar, men han har òg skrive bøker om relasjonsleiing. Han har arbeidd med leiing i ei årrekkje og jobbar i dag som konsulent.