Jacques Attali har stjernestatus i Frankrike. Han har mellom anna vore presidentrådgivar for Mitterand og Sarkozy, gitt ut om lag 40 bøker og starta Den europeiske investeringsbanken.