(f. 1955) er professor i historie ved NTNU. Kaldal har særleg arbeidd med kultur- og sosialhistorie frå 1800- og 1900-talet, og teori og metode i historiefaget.