(f. 1984) deler matglede og kreative frukostar med hundre tusen følgjarar frå heile verda på Instagram under namnet idafrosk. Leik med maten (2013) er den første boka hennar.