Hilde Kjerland har hovudfag i folkloristikk og arbeider ved Rokkansenteret i Bergen.