(f. 1950) debuterte i 1980 med diktsamlinga Lungeblæretre og har gjeve ut bøker i dei fleste sjangrar. Som romanforfattar har han heilt frå den prislønte Han gjorde det (1990) arbeidd med å finne gyldige språklege uttrykk for psykiske grensetilstandar.