Herman Melville (1819-1891) var både sjømann og tollinspektør av yrke, og det var dramatiske opplevingar til sjøs som først inspirerte han til å skrive. Melville er i dag mest kjend for sjøromanen Moby Dick, men han skreiv innan dei fleste sjangrar, både forteljingar, noveller og poesi.