(f. 1973) er ein av våre mest folkekjære artistar, og ein engasjert kulturformidlar. Ho har alltid vore oppteken av å fornye og aktualisere gamle tradisjonar, om det no er den franske kabaretforma; Herborgs verden, Eg og Edith, Kjære landsmenn, eller songane våre; Kråkeviks songbok. No er det dei litterære julehefta ho vil vekkje til live; Juleroser kom ut første gong i København 1882, og spreidde seg til heile Norden. Nye Juleroser kjem ut i år, og skal bli ein juletradisjon frå Samlaget.