Henry Notaker, cand.philol., var tilsett i NRK i 33 år, fyrst som utanriksreportar og seinare som kulturjournalist. Han har laga fleire tv-program og skrive bøker om matkultur. Han er ein mykje nytta foredragshaldar i inn- og utland, og sit i redaksjonen for det internasjonale tidsskriftet Food & History.