(f. 1972) er illustratør og grafisk designar. Han har illustrert alle bøkene om Barcelona-gjengen.