Helge Østbye (f. 1946) er professor i medievitskap ved Universitetet i Bergen. Hans arbeidsfelt er moderne mediehistorie, mediestruktur og mediepolitikk.