Vinnar av Nobelprisen 2005 Harold Pinter (f. 1930) livnærte seg som turnerande skodespelar i ungdommen, og blei i 1957 spurt om han kunne skrive eit stykke som eit studentteater i så fall skulle setje opp veka etter. Pinter gjekk i gang, og på fire dagar skreiv han The Room. Og med det rommet, der ei dør fører ut til ei fiendtleg og farleg verd, er ein av dei grunnleggjande dramatiske situasjonane i Pinters forfattarskap etablert.