Adresse Solberglivn. 27, 0671 Oslo Eg bur no i Oslo kommune Fødselsår 1945 Yrke Professor Bakgrunn Magister i litteraturvitskap ved UiO 1972, med psykologi og engelsk som støttefag. Dr.philos. i litteraturvitskap ved same universitet i 1980 på ei avhandling om Faulkners noveller. Studieopphald i USA 1976/77 og 1978. Forskingsopphald ved forskjellige universitet i USA i 1992 og 1995; seminardeltakar og forelesar i mange land og mange samanhengar.