Hallvard Tjelmeland er professor i historie ved Universitetet i Tromsø.