(f. 1945) i Ål i Hallingdal. Cand. philol. 1972. Møtt på 24 Storting (1974-2001), fast representant i 16 år, medie- og kulturpolitisk representant for Høgre på Stortinget. Leiar for The European Democratic Group i Europarådets parlamentarikarforsamling 1992-97, leiar i Løvebakken Mållag 1988-97, medlem av Norsk Språkråd 1972-1988, styreformann i Tubfrim, medlem av kringkastingsrådet, fylkestingsrepresentant i Buskerud, forretningsdrivande, spelemann, musikkmeldar i aviser og tidsskrift mm.