Hadle Oftedal Andersen (f. 1969) er universitetslektor i norsk ved Helsingfors Universitetet og litteraturkritikar i Dag og Tid. Ved sida av aviskritikken har han publisert ei rad større artiklar om litterære emne i nordiske tidsskrift, redigert antologien Poesiens pil. Lyrikk 1959-(1998) og gitt ut Spegelsalen. Artiklar om norsk litteratur (2001). Han har arbeidd med Olav H. Hauges dikting sidan 1993, og fleire moment i tolkinga polemiserer mot andre framstillingar av Hauge og diktinga hans.