(f. 1974) er forfattar og dramatikar frå Vågå. Ho debuterte skjønnlitterært med biletboka Finn! i 2009. Øvsteng har utdanning innan teatervitskap og litteraturvitskap. Ho var dessutan elev ved pilotprosjektet for dramatikarar på KHIO i 2001–2003. Øvsteng debuterte som dramatikar med Køyr på Norsk Dramatikkfestival i 2000. Øvsteng er busett i Skien.