(f. 1947) er cand.philol. med hovudfag i nordisk fagdidaktikk. Ho underviser til dagleg i grunnskulen, og har i tillegg lang erfaring som leiar av skrivekurs og som rettleiar for lærarskulestudentar i praksis.