Gunnstein Akselberg er professor i nordisk språk ved Universitetet i Bergen, og har arbeidd særleg med sosiolingvistikk, dialektologi og namnegransking. Han har i fleire år hatt eit eige språkprogram på NRK Hordaland og eiga språkspalte i Avisa Hordaland. Han har tidlegare gitt ut boka Ord og uttrykk i Hordaland.