(1889–1975) var ein av dei største forteljarane på det moderne Island. Han skreiv både dikt, romanar, noveller, artiklar og skodespel. Advent (1937) er den mest kjende romanen hans.